• footer_bg-(8)

Die Casting Release Agent

  • Die Casting Release Agent

    Die Casting Release Agent

    Физички и хемиски индекс: неограничено мешање во вода (растворлив во вода), млечно бела течност (поларизирана капка светло сина), без точка на палење, ароматичен вкус, PH8,0-PH9,0, густина 0,96-0,97 g/cm3.